Prejsť na obsah
Dianí na STU
Alumni klub STU v rámci pripravovaných "Rozhovorov s vedou" pozýva svojich členov i priaznivcov na besedu s  prof. RNDr. Katarínou Horákovou, DrSc.,  na tému "Zdravo sa stravuj, budeš dlhšie žiť".
Klubové stretnutie sa uskutoční 6.  apríla  2010 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke rektora, Vazovova 5, 3. poschodie.
Tešíme sa na stretnutie s vami.