Prejsť na obsah
Výskum

PROFESORI STU VYMENOVANÍ PREZIDENTOM REPUBLIKY 2005-2015

2. 6. 2015
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. - aplikovaná informatika, FIIT STU
prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. - chemické technológie, FCHPT STU

12. 3. 2015
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. - vodné hospodárstvo, SvF STU
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.  - strojárske technológie a materiály, MTF STU
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.  - elektroenergetika, FEI STU
prof. Ing. Pavol Važan, PhD. - automatizácia, MTF STU
prof. Ing. Stanislav Žiaran CSc. - aplikovaná mechanika, SjF STU

19. 11. 2014
prof. Ing. Boris Bielek, PhD. -pozemné stavby, SvF STU
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. -materiály, MTF STU
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. -chemická fyzika, FCHPT STU
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. -telekomunikácie, FEI STU

26. 5. 2014
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. - fyzika, FEI STU
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková - architektúra a urbanizmus, FA STU
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - kybernetika, FEI STU
prof. Ing. Pavol Sejč, CSc. - strojárske technológie a materiály, SjF STU
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.  - automatizácia, MTF STU

26. 11. 2013
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - technológia makromolekulových látok, FCHPT STU
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - priemyselné inžinierstvo, MTF STU
prof. Ing. Pavol Švec CSc. - strojárske technológie a materiály, SjF STU
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - stavebníctvo, SvF STU

22. 10. 2013
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - automatizácia, SjF STU
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - vodné hospodárstvo, SvF STU
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. - chemická fyzika, FCHPT STU

5. 3. 2013

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - chemické inžinierstvo, FCHPT STU
prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. - športová edukológia, MTF STU
prof. Ing. Milan Polakovič, PhD. - chemické inžinierstvo, FCHPT STU
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, MTF STU

17. 9. 2012
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. - aplikovaná informatika, FEI STU

10. 7. 2012
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. akad. soch. Peter Paliatka - dizajn, FA STU
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. - fyzikálna chémia, FCHPT STU
prof. Ing. Anton Vitko, PhD. - automatizácia, FEI STU

28. 11. 2011 
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.- športová humanistika, FCHPT STU
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.- elektronika, FEI STU
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.- chemické technológie, FCHPT STU
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.- elektrotechnológie a materiály, FEI STU
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.- elektronika, FEI STU
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.- chémia a technológia požívatín, FCHPT STU

24. 1. 2011 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - technológia makromolekulových látok, FCHPT STU
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - chemické technológie, FCHPT STU
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - fyzikálna chémia, FCHPT STU 
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. - automatizácia, FEI STU
prof. Ing. Zita Iždinská, PhD. - strojárske technológie a materiály, SjF STU
prof. Ing. Juraj Králik, PhD. - aplikovaná mechanika, SvF STU
prof. Ing. Michal Marônek, PhD. - strojárske technológie a materiály, MTF STU
prof. Ing. Viktor Milata, CSc. - organická chémia, FCHPT STU
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - biotechnológie, FCHPT STU
prof. Ing. Alexander Šatka, PhD. - elektronika, FEI STU
prof. Ing. Peter Šugár, PhD. - strojárske technológie a materiály, MTF STU

28. 6. 2010
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - architektúra a urbanizmus, FA STU
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. Igor Hudoba, PhD. - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - aplikovaná mechanika, SvF STU
prof. RNDr.- Martin Knor, PhD. - aplikovaná matematika, SvF STU
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. - anorganická chémia, FCHPT STU
prof. Ing. Peter Šolek, PhD. - mechatronika, SjF STU

25. 1. 2010
prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD. - aplikovaná mechanika, SjF STU
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - dopravné stroje a zariadenia, SjF STU
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - anorganická technológia a mateirály, FCHPT STU
prof. Ing. Marián Tolnay, PhD. - výrobné technológie, SjF STU
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. - fyzikálna chémia, FCHPT STU

1. 7. 2009 
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - technológia makromolekulových látok, FCHPT STU
prof. Ing. Milan Sokol, PhD. - aplikovaná mechanika, SvF STU
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - chémia a technológia požívatín, FCHPT STU
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. - elektronika, FEI STU
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - výrobná technika, SjF STU

12. 5. 2008
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. - fyzikálne inžinierstvo, FEI STU
prof. Ing. Július Cirák, PhD. - fyzikálne inžinierstvo, FEI STU
prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc. - metrológia, SjF STU
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. - strojárske technológie a materiály, SjF STU
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - automatizácia, FEI STU
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - aplikovaná matematika, SvF STU
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - procesná technika, SjF STU

15. 1. 2008
prof. Ing. Dušan Baran, PhD. - priemyselné inžinierstvo, FCHPT STU
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. - strojárske technológie a materiály, MTF STU
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. - vodné stavby, SvF STU
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. - materiály, MTF STU
prof. RNDr. Anna Kolesárová, PhD. - aplikovaná matematika, FCHPT STU
prof. Ing. Ildikó Rouseková, PhD. - náuka o nekovových materiáloch a stav. hmotách,SvF STU

26. 6. 2007
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. - telekomunikácie, FEI STU
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. - inž. konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - vodné stavby, SvF STU
prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar - automatizácia, FCHPT STU
prof. Ing. Jarosav Polec, PhD. - telekomunikácie, FEI STU
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - vodné stavby, SvF STU

2. 11. 2006
prof. Ing. Juraj Breza, PhD. - elektronika, FEI STU
prof. Ing. Gabriel Čík, PhD.- technológia makromolekulových látok, FCHPT STU
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. - aplikovaná informatika, FIIT STU

10. 4. 2006
prof. Ing. Alexander Chaus, DrSc. - technológie strojárskej výroby, MTF STU
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. - teória a konštrukcie pozemných stavieb, SvF STU
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. - materiálové inžiniertsvo, FCHPT STU
prof. Ing. Michal Varchola, CSc. - hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia, SjF STU

29. 11. 2005
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. - programové a informačné systémy, FIIT STU
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD. - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, SvF STU
prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc. - technológie strojárskej výroby, MTF STU
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - priemyselné inžinierstvo a manažment, MTF STU

13. 6. 2005
prof. RNDr. František Baliak, PhD. - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, SvF STU
prof. Ing. Daniela Duračková, PhD. - elektronika, FEI STU
prof. Ing. Jozef Markoš, CSc. - chemické inžinierstvo a riadenie procesov, FCHPT STU
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.- technické zariadenia a systémy, MTF STU

31. 1. 2005
prof. Ing. Ján Hefty, PhD. - geodézia a geodetická kartografia, SvF STU
prof. Ing. Ján Slugeň, PhD. - jadrová energetika, FEI STU
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. - biochémia, FCHPT STU