Prejsť na obsah
Dianí na STU
15.3.2012
je uzávierka predkladania žiadostí o štipendiá v rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko. Štipendiá sú určené pre: 1) výskumné pobyty doktorandov 3-6 mesiacov, 2) výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3-6 mesiacov, 3) pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1-3 mesiace.

Ďalšie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá.