Prejsť na obsah
Médiá

Všetky pracoviská a pracovníci STU používajú logo v zmysle grafického manuálu  a podľa Zásad používania a ochrany loga STU schválených AS STU.

logá STU
logá SvF
logá SjF
logá FEI
logá FCHPT
logá FA
logá MTF
logá FIIT 
  • iné

všetky logá v jednom ZIP súbore
logá k 250-70 výročiu STU

  • náhľady

    (základné varianty)

    náhľady základných lôg