Prejsť na obsah
Absolventi

1) Príprava a realizácia plesu STU 2009
T: január 2009

2) Klubové stretnutia absolventov
T: priebežne

3) Diskusné kluby pre členov i ostatných záujemcov
T:
9. 6. 2009 "Kríza a nové technológie" (hosť. doc. Ing. Peter Staněk, CSc.)
6. 10. 2009 "Ako sa rodí úspech" (prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Fyzkálny ústav SAV)
3. 11. 2009 "Fyzila a jej námey pre duchovno" (prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. FEI STU)
1. 12. 2009 "Čo nového, pán Alzheimer?"(prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. Neuroimunologický ústav SAV)

4) Rokovanie  výkonného výboru
T: 8. 7. 2009

5) Rozširovanie členskej základne (individuálni i kolektívni členovia)
T: priebežne

6) Spolupráca s Archívom STU
T: priebežne

7) Spolupráca s fakultnými klubmi absolventov
T: priebežne

8) Príprava Plesu STU 2010
T: priebežne