Prejsť na obsah
Absolventi

Akreditované vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania - vyhľadávanie na stránke MŠVVaŠ SR

Akreditované a neakreditované vzdelávacie programy  vyhľadávanie vzdelávacích programov v rámci celoživotného vzdelávania ponúkaných jednotlivými súčasťami STU.

Prehľad akreditovaných programov celoživotného vzdelávania, kontinuálneho vzdelávania a doplňujúceho pedagogického štúdia na STU


Pracoviská zabezpečujúce celoživotné vzdelávanie na STU:

Akreditácia vzdelávací programov v rámci celoživotného vzdelávania - legistatívne normy a inštrukcie (pre súčasti STU) k podaniu žiadosti o akreditáciu