Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav anorganickej chémie a technológie materiálov / Oddelenie anorganickej chémie

Profil absolventa

Absolventi vzdelávacieho kurzu ovládajú prácu s informačno-komunikačnými technológiami, sú schopní využívať ich v kombinácii s modernými vyučovacími metódami a laboratórnymi zručnosťami, sú schopní sprístupniť učivo svojim žiakom efektívne, zaujímavo a v spojení s aktuálnymi problémami reálneho života. Absolventi sú schopní samostatne vytvoriť a viesť modelový vyučovací projekt, pripraviť a realizovať laboratórne experimenty na stredoškolskej úrovni.

Osnova

Prednášky  (12 h): hlavné témy prednášok: správna výživa a životospráva, chémia bežného života a ochrana zdravia, nové trendy v chemických technológiách a v ochrane životného     prostredia, aktuálne témy z prírodovedných predmetov, využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) pri     dištančnom vzdelávaní.

Seminárne cvičenia (4 h): úvod do dištančného vzdelávania, úvod k laboratórnym cvičeniam.

Laboratórne cvičenia (9 h). hlavné zameranie laboratórnych cvičení: laboratórne cvičenie zo všeobecnej a anorganickej chémie, laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie a fyziky, laboratórne cvičenie z organickej chémie, laboratórne cvičenie z biológie, laboratórne cvičenie z potravinárskej chémie a chémie prípravkov  každodenného  života.

Dištančná forma vzdelávania (15 h): individuálne štúdium zadaných materiálov, konzultácie, vypracovanie a odovzdanie zadaných úloh (protokoly, záverečná prezentácia a pod.).

Záverečná prezentácia pred vymenovanou trojčlennou skúšobnou komisiou a tiež podľa §35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.

Počet priznaných kreditov je 11.

Odborný garant doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. Tel.: 0918 674107
Email: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 40 hodín Forma: kombinovaná
Miesto konania FCHPT STU v Bratislave
Cena
Priznané právo MŠVVaŠ SR, číslo: 352/2010-KV
od: 9. 11. 2010
do: 31. 12. 2015


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!