Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav anorganickej chémie a technológie materiálov / Oddelenie anorganickej chémie

Profil absolventa

Absolventi sa naučia pracovať s informačno-komunikačnými technológiami, využívať ich v kombinácii s modernými vyučovacími metódami a laboratórnymi zručnosťami tak, aby sprístupnili učivo žiakom efektívne, zaujímavo a v spojení s aktuálnymi problémami reálneho života.

Osnova

1. modul – Pedagogické a didaktické zručnosti

Úvod do e-learningu. Čitateľské stratégie rozvíjajúce schopnosť učiť sa. Kľúčové kompetencie a spôsoby ich rozvíjania. Učebné úlohy na rôznych taxonomických úrovniach a ich využitie na vyučovaní. Projekty.

2. modul – Zručnosti učiteľa v oblasti IKT na vyučovaní

Základné počítačové zručnosti, softvér a typy súborov pre tvorbu dokumentov, tabuliek, grafov a prezentácií, efektívne vyhľadávanie na Internete, možnosti elektronickej komunikácie, programy pre podporu výučby chémie a potravinárstva, e-learning a jeho použitie v pedagogickom procese. Tvorba vlastného projektu. Každý účastník prezentuje návrh vlastného projektu na vybranú tému.

3. modul – Laboratórne a výskumné zručnosti učiteľa

Úvod do laboratórneho cvičenia. Laboratórne cvičenie zo všeobecnej chémie, z anorganickej chémie, z organickej chémie, z fyzikálnej chémie, z biológie, z potravinárstva a kozmetiky. Príprava vlastného vyučovacieho projektu  a jeho prezentácie.

4. modul – Chémia bežného života, potraviny a ochrana zdravia

Význam zdravého spôsobu života, výživy a  správnej životosprávy. Aktuálne otázky ohľadom opodstatnenosti prídavných látok do potravín.. Funkčné potraviny, biopotraviny, výživové doplnky. Biotechnologické zdroje nových výživových látok. Geneticky modifikované potraviny.  Chémia prípravkov každodennej osobnej hygieny. Význam chémie v ochrannej kozmetike  - ochrana zdravia pred slnečným žiarením a civilizačnými škodlivinami. Biologicky aktívne látky v  kozmetickej starostlivosti o zdravie. Chémia  moderných prípravkov bytovej hygieny.

5. modul  – Nové trendy v chemických technológiách a ich vplyv na životné prostredie

Chemická výroba a jej vplyv na životné prostredie. Technológia životného prostredia. Chémia okolo nás. Alkohol, drogy, lieky a liečivá, doplnky výživy - zdravý životný štýl. Príprava vlastného vyučovacieho projektu a jeho prezentácie.

6. modul – Exkurzie

a) Exkurzie s prednáškami (pre učiteľa a jeho žiakov) vo vybraných podnikoch na Slovensku., v špičkových laboratóriách na  Fakulte chemickej a potravinárskej technológie.

b) Laboratórne cvičenia so seminármi (pre učiteľa a jeho žiakov) z týchto odborov: Všeobecná chémia, Anorganická chémia, Organická chémia, Fyzikálna chémia, Biológia, Potravinárstvo a kozmetika.

Odborný garant doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. Tel.: 0918 674107
Email: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 240 h Forma: kombinovaná
Miesto konania FCHPT STU v Bratislave
Cena
Priznané právo MŠVVaŠ SR, číslo: 0738/2007/274/1
od: 8. 10. 2007
do: 20. 12. 2012


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!