Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav analytickej chémie / Oddelenie analytickej chémie

Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú široký základ z rôznych oblastí chémie nad rámec bežného štúdia. Všestranne pripravia na riešenie teoretických a praktických úloh pre úspešnú účasť na medzinárodnej chemickej olympiáde.

Osnova

Podujatie sa organizuje v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA,  Prírodovedeckou fakultou UK a SCHS.

Kurz má tri časti:

teoretická príprava desiatich účastníkov, 40 h,

teoreticko-praktická príprava siedmich najlepších, 40 h,

simulovaná súťaž piatich študentov – výber štyroch reprezentantov a náhradníka, 16 h.

Obsah kurzov sa pripravuje na základe prípravných úloh poskytovaných organizátormi MChO.

Odborný garant doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Prírodovedecká fakulta UK RNDr. Pavol Tarapčík, CSc., Ústav analytickej chémie FChPT RNDr. A. Sirota, CSc. - IUVENTA
Organizačný garant RNDr. Pavol Tarapčík, CSc., Ústav analytickej chémie FChPT Tel.: 02/55421955
Email: pavol.tarapcik@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 96 hodín Forma: seminárne cvičenie a laboratórne cvičenie, simulovaná súťaž
Miesto konania Bratislava, FCHPT STU v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UK
Cena
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!