Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav polymérnych materiálov / Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie

Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú ucelený prehľad o modernej polygrafii ako technologicko-výrobnom komplexe, o východiskách a súvislostiach polygrafickej výroby, polygrafických technológiách, materiáloch a procesoch a súvisiacich oblastiach.

Osnova

Vydavateľsko-polygrafický a obalový priemysel. Základy typografie a spracovania textu. Farba v grafickej reprodukcii. Základy kolorimetrie a senzitometrie. Grafická reprodukcia. Spracovanie obrazu. Svetelné zdroje a svetelné prvky pre polygrafiu. Tlačové formy. Výroba tlačových foriem pre jednotlivé tlačové techniky. Princípy analógových a digitálnych tlačových techník, tlačové stroje, riadenie a kontrola kvality tlače. Dokončovacie spracovanie. Knižné väzby. Papier ako polygrafický materiál. Výroba a spracovanie papiera a lepeniek. Druhy a vlastnosti a papiera a lepeniek. Tlačové papiere. Fóliové plastové materiály. Tlačové farby a tlačové laky, lakovanie a laminovanie. Príprava a vlastnosti viacvrstvových systémov pre tlač a obaly. Tlač na fóliové plastové materiály. Balenie potravín. Multimédiá a polygrafia. Ekologické aspekty polygrafickej výroby.

Odborný garant prof. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Organizačný garant doc. Ing. Viera Jančovičová, CSc. Tel.: 02 59325 227
Email: viera.jancovicova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 60 hodín Forma: prednášky, exkurzia
Miesto konania Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Cena 550 €
Priznané právo MŠ SR, číslo 0738/2007/335/1
od: 8.10.2007
do: 20.12.2012


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!