Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav polymérnych materiálov / Oddelenie plastov a kaučuku

Profil absolventa

Absolventi nadobudnú ucelený prehľad o surovinách  používaných pri formulácii náterových hmôt, technológiách predúpravy povrchov, technológiách nanášania, skúšaní náterových hmôt a náterov, koloristike, materiáloch a procesoch degradácie náterov.

Osnova

Základné pojmy, rozdelenie náterových látok, úvod do technológie výroby náterových hmôt. Základy kolorimetrie  - farba a farebný vnem, vznik a vlastnosti, farebnosť materiálov, meranie farby, meranie a hodnotenie rozdielov farby. Základné zložky náterových hmôt. Základy reológie a možnosti merania reologických vlastností. Fyzikálne a fyzikálno-chemické aspekty dispergácie a formulácia náterových látok. Teoretické základy korózie – základné princípy koróznych  procesov a protikoróznych ochrán kovových materiálov . Voľba náterových systémov pre  ochranu proti korózii. Spôsoby predúpravy povrchov a technológie nanášania náterových látok. Vplyv typu podkladu na voľbu náterovej hmoty, náterové látky na drevo, na kovy, na plasty a náterové látky na stavebné materiály. Mechanizmy tvorby náterových filmov. Metódy skúšania náterových látok a náterov. Degradácia polymérov a ochrana polymérov proti starnutiu.

Odborný garant prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Organizačný garant prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. Tel.: 0918 674 446
Email: ivan.hudec@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 50 hodín Forma: prednášky
Miesto konania Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Cena 550 €
Priznané právo MŠVVaŠ SR, číslo 0473/2009/562/1
od: 11.12.2009
do: 06.01.2015


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!