Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Profil absolventa

Absolventi kurzu si doplnia vedomosti a zručnosti zo stredoškolskej matematiky tak, aby boli pripravení na štúdium na technickej univerzite.

Osnova
  • Úpravy algebraických výrazov, rovnice, nerovnice /5h/
  • Funkcie a ich grafy /5h/
  • Komplexné čísla /3h/
  • Vektory, analytická geometria /4h/
  • Postupnosti /3h/
Odborný garant doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Organizačný garant Mgr. Vladimír Liška Tel.: +421 906 068 726
Email: vladimir.liska@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 20 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania MTF STU Trnava
Cena 60 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Rekvalifikácia
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!