Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav materiálov / Katedra fyziky

Profil absolventa

Absolventi kurzu majú doplnené vedomosti a zručnosti z tých oblastí stredoškolskej fyziky, ktorých ovládanie je nevyhnutné k úspešnému absolvovaniu skúšok z fyziky a predmetov, ktoré s učivom fyziky súvisia na TU. Absolventi sú pripravení na vysokoškolské štúdium technického zamerania.

Osnova
  • Vybrané časti zo stredoškolskej fyziky: Fyzikálne veličiny a ich jednotky, vektory a matematické operácie s vektorovými veličinami /2 h/
  • Kinematika – pohyb hmotného bodu /4 h/
  • Dynamika - Newtonové pohybové zákony, sily, hybnosť, impulz /2 h/
  • Práca, kinetická a potenciálna energia, výkon, účinnosť, zákony zachovania hybnosti a mechanickej energie /5 h/
  • Gravitačné pole, pohyb za účinku tiažovej sily /3 h/.Mechanika tuhého telesa /3 h/
  • Tepelné javy v pevnom, kvapalnom a plynnom skupenstve /2 h/
  • Ideálny plyn, stavová rovnica ideálneho plynu, tepelné deje v plynoch, prvý termodynamický zákon, Carnotov stroj /4 h/
  • Harmonický pohyb /2 h/
  • Elektrostatické pole /3 h/
Odborný garant Pedagogickí pracovníci katedry fyziky
Organizačný garant RNDr. Helena Hološová, PhD. Tel.: +421 906 068 322
Email: helena.holosova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 30 hodín (5 dní) Forma: sústredenie
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 60 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!