Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi zvýšia svoju efektivitu práce, budú vedieť lepšie hospodáriť so svojim časom a časom svojich zamestnancov, stanú sa odolnejšími voči časovému stresu, budú mať rozvinuté zručnosti vedenia porád, budú poznať princípy delegovania.

Osnova

Definovanie času ako jedného z najcennejších zdrojov /1h/. Určenie vlastných zlodejov času a ciest na ich elimináciu /1h/. Analýza vlastného pracovného dňa /2h/. Generácie manažmentu času /2h/. Delegovanie /2h/. Vedenie porád /4h/ Zvládanie stresu /2h/. Organizovanie a efektívne využívanie vlastného času /2h/.

Odborný garant doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Ing. Martina Jakábová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: martina.jakabova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín Forma: tréning
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 800 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Tréning
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!