Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi kurzu porozumejú základným princípom vnútropodnikovej komunikácie (horizontálnej a vertikálnej), rozpoznajú bariéry vnútropodnikovej komunikácie a spôsoby ich prekonávania, budú mať precvičené asertívne techniky.

Osnova

Identifikácia vlastných komunikačných návykov v riadiacej práci /1h/. Odstraňovanie komunikačných bariér v riadiacej práci /2h/. Úloha spätnej väzby v komunikácii /2h/. Sociálna percepcia /2h/. Zložky neverbálnej komunikácie /1h/. Mapovanie úrovne jednotlivcov a možnosti zvyšovania jej úrovne /2h/. Nácvik základných asertívnych zručností /4h/. Odolávanie manipulácii /2h/.

Odborný garant prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Ing. Martina Jakábová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: martina.jakabova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín Forma: tréning
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 800 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!