Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi kurzu budú schopní porozumieť hodnote koučovania, identifikovať a využívať rôzne formy podpory a rozvoja, vysvetliť rozdiely medzi koučovaním a ostatnými nástrojmi rozvoja, definovať koučovanie. poznať základné pomáhajúce zručnosti manažéra pri koučovaní a využívať koučing ako efektívny nástroj rozvoja zamestnancov.

Osnova

Formy rozvoja podpory zamestnancov /2h/. Pomáhajúce zručnosti v práci manažéra /2h/. Typológia osobnosti z pohľadu práce manažéra a techniky prístupu k jednotlivým osobnostným typom /2h/. Vlastnosti, zručnosti a schopnosti úspešného kouča /2h/. Modely koučovania /2h/. Koučovací cyklus /2h/. Štýly koučovania /2h/. Praktický nácvik koučovacieho rozhovoru /2h/.

Odborný garant prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Organizačný garant Ing. Martina Jakábová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: martina.jakabova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín Forma: tréning
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 800 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!