Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Vedomosti: spôsob definovania problému, postup kreatívneho riešenia problémov, prehľad a rozdelenie kreatívnych metód.

Zručnosti: efektívne definovanie problému, ovládanie vybraných kreatívnych metód, zvládanie postupov pri riešení problémov, využívanie nezvyčajných spôsobov komunikácie a prezentácie, rozvoj vlastného kreatívneho potenciálu.

Kompetencie: koordinácia a manažovanie riešiteľských tímov pri rôznych manažérskych úlohách, kreatívna komunikácia, zvládanie skupinovej dynamiky pri riešení problémov.

Osnova

Oblasť správania: nové formy komunikácie a prezentácie, spôsoby kreatívnej spolupráce, podstata kreatívneho myslenia a správania sa, rozvoj vnímania a emocionálnej inteligencie, modelovanie, maľovanie a iné umelecké aktivity /18h/.

Oblasť riešenia problémov: definovanie problému, kreatívny postup  riešenia problémov, kreatívne metódy a techniky – intuitívne a logicko-systematické /18h/.

Odborný garant doc. Ing. František Horňák, PhD.
Organizačný garant Ing. Martina Jakábová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: martina.jakabova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 36 hodín Forma: tréning
Miesto konania vhodné vzdelávacie/hotelové zariadenie podľa dohody – nevyhnutné je ubytovanie účastníkov, nakoľko vzdelávanie prebieha aj vo večerných hodinách
Cena 1500 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!