Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi kurzu sa naučia využívať rôzne manažérske prístupy vzhľadom na jednotlivca, oboznámia sa so štádiom vývoja tímu a s konkrétnymi situáciami a časom. Budú vedieť motivovať svojich zamestnancov na organizačnej (systémovej) a individuálnej úrovni.

Osnova

Rozlíšenie zamerania práce manažéra na úlohu, jednotlivca a tím (Adairov model vedenia ľudí) /3h/. Určovanie cieľov /3h/. Efektívne zadávanie úlohy, kontrola /3h/. Situačné využívanie štýlov vedenia /3h/. Motivácia /3h/. Spôsoby a prístupy k motivovaniu a stimulovaniu zamestnancov /3h/. Motivačné konflikty /3h/. Dávanie pochvaly a kritiky/1h/. Využívanie tímovej dynamiky v konkrétnom prostredí /2h/.

Odborný garant prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Ing. Martina Jakábová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: martina.jakabova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín Forma: tréning
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 800 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!