Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi kurzu budú vedieť rozpoznať konflikt a jeho základné zdroje. Zvýšia svoje schopnosti efektívne zvládať konfliktné situácie. Budú ovládať metódy, techniky a nástroje riešenia konfliktov, osvoja si stratégie riešenia konfliktov a naučia sa tiež konfliktom predchádzať a racionálne pristupovať k riešeniu vzniknutých konfliktov. Spoznajú aj alternatívny spôsob riešenia konfliktov – mediáciu.

Osnova
  • Definovanie konfliktu a základných zdrojov konfliktu /2h/
  • Spôsoby riešenia konfliktov /4h/
  • Priebeh a štádiá konfliktu /4h/
  • Úloha mediátora v procese riešenia konfliktov /3 h/
  • Postup riešenia konfliktov /3h/
Odborný garant doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Ing. Martina Jakábová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: martina.jakabova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín Forma: tréning
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 800 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!