Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi kurzu si zefektívnia prípravu a realizáciu prezentácie a rozvoj prezentačných zručností.

Osnova

Základné fázy prezentácie /1h/. Mapovanie súčasného stavu komunikačných zručností /1h/. Fungovanie komunikačného modelu pri prezentácii /2h/. Obsah prezentácie – štruktúra, stratégia, ciele /2h/. Forma prezentácie – neverbálna, verbálna, paralingvistická zložka /2h/. Budovanie vzťahu s publikom /2h/. Princípy vizualizácie /2h/. Imidž prezentátora /2h/. Využívanie moderných technických prostriedkov v prezentácii /1h/. Zvládanie náročných účastníkov /1h/.

Odborný garant doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Ing. Martina Jakábová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: martina.jakabova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín Forma: tréning
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 800 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!