Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi kurzu sa naučia používať rôzne metódy učenia dospelých, budú vedieť zostavovať a plánovať vyučovacie celky, rozvinú si zručnosti potrebné k vedeniu školení.

Osnova

Úvod (zámer, ciele, očakávania, program) /2h/. Rola trénera (zručnosti a vlastnosti trénera, rola účastníka) /4h/. Vzdelávanie dospelých – základné charakteristiky (princípy vzdelávania dospelých štýly učenia) /4h/. Komunikačné zručnosti trénera /4h/. Plánovanie výučby (stanovovanie efektívnych zámerov a cieľov učenia, Bloomova taxonómia učebných cieľov, analýza učebného obsahu, plánovanie logickej postupnosti, postupnosť orientovaná na účastníka) /4h/. Tréningové metódy (manažérske hry, rolové hry, prípadové štúdie, dynamika skupiny) /4h/. Proces tréningu (spôsoby zoznámenia, práca s očakávaniami, spôsoby reflexie, význam kontraktu, situácie náročné na zvládanie skupiny) /4h/. Ťažkí účastníci na tréningu (stratégie zvládania ťažkých účastníkov) /4h/. Záver (reflexia naučeného, schody učenia, stanovenie si vlastných plánov rozvoja v danej oblasti) /2h/.

Odborný garant prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Ing. Martina Jakábová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: martina.jakabova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 32 hodín Forma: tréning
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 2400 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Tréning
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!