Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú základné teoretické a praktické skúsenosti z oblasti (trvalo) udržateľného rozvoja (TUR/UR) a udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (USZP).

Osnova

Návrh konceptu metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP pre MSP v kontexte s konceptom HCS modelu 3E. TUR/UR /4h/. SZP/USP /4h/. Nástroje USZP: (Viackriteriálna optimalizácia – Analytický hierarchický proces (AHP) /4h/. Softvér Expert Choice /4h/; CBA /2h/; BSC /2h/; HCS model 3E /2h/; S CSV /2h/).

Odborný garant prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Organizačný garant prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Tel.: +421 918 646 032
Email: peter.sakal@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín Forma: prezenčná forma
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 220 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni,Absolvent TU,Študenti a absolventi STU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!