Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú základné teoretické poznatky týkajúce sa metód a nástrojov štatistického riadenia procesov a ich uplatňovania pri zabezpečovaní a zlepšovaní kvality výrobných procesov.

Osnova

Základné štatistické termíny /2h/. Histogram rozdelenia početnosti /3h/. Normálne rozdelenie pravdepodobnosti/3h/. Štatistická regulácia procesu /2h/. Spôsobilosť strojov resp. výrobných zariadení /2h/. Spôsobilosť procesu /2h/. Štatistické preberanie /2h/.

Odborný garant Ing. Marta Kučerová, PhD.
Organizačný garant Ing. Marta Kučerová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: marta.kucerova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín Forma: prezenčná forma
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 180 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Študenti a absolventi STU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!