Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú teoretické a praktické poznatky týkajúce sa vybratých zložitejších štatistických metód.

Osnova

Neustále zlepšovanie v systéme manažérstva kvality /3h/. Zlepšovanie procesov znižovaním variability /3h/. Aplikácia štatistických metód pri  zlepšovaní procesov /3h/. Odhady parametrov /3h/. Testy významnosti /3h/. Analýza rozptylu /3h/. Korelačná analýza /3h/. Jednoduché metódy plánovania experimentov /3h/.

Odborný garant Ing. Marta Kučerová, PhD.
Organizačný garant Ing. Marta Kučerová, PhD. Tel.: +421 918 646 032
Email: marta.kucerova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín Forma: prezenčná forma
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 290 € predpokladaná hodnota kurzu, ktorá môže byť po dohode upravená
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!