Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky / Katedra aplikovanej mechaniky

Profil absolventa

Po ukončení bude absolvent schopný pracovať v oblasti analýzy bezpečnosti a spoľahlivosti výrobkov, ako aj technických zariadení a systémov. Získa prehľad a vedomosti o tvorbe a konštrukcii spoľahlivostných modelov aplikovaných v technickej praxi, o metódach zabezpečenia a sledovania prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti ako aj základný prehľad o legislatívnych aspektoch uvedenej problematiky.

Osnova

Spoľahlivosť v kontexte riadenia kvality a BOZP. Všeobecné základné koncepcie spoľahlivosti. Klasifikácia druhov nebezpečenstva a triedenie porúch vo vybraných priemyselných odvetviach. Systémy riadenia spoľahlivosti výrobkov, technických prostriedkov a technologických procesov. Kvantitatívne hodnotenie spoľahlivosti. Základné ukazovatele spoľahlivosti. Komplexné ukazovatele spoľahlivosti. Modely spoľahlivosti systémov. Výpočtové metódy riešenia spoľahlivosti. Analýza spoľahlivosti pomocou stromu porúch, pravidlá konštrukcie stromu porúch, rozhodovacie tabuľky. Zvyšovanie spoľahlivosti a bezpečnosti výrobkov znižovaním poruchovosti kritických prvkov. Systémy zabezpečovania spoľahlivosti a bezpečnosti výrobkov. Systémy riadenia spoľahlivosti a rizika. Skúšky spoľahlivosti a certifikáty spoľahlivosti. Legislatívne aspekty spoľahlivého a bezpečného navrhovania výrobkov.

Odborný garant Ing. Tibor Nánási, CSc.
Organizačný garant Ing. Eva Babalová, PhD. Tel.: +421 918 646 613
Email: eva.babalova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 50 hodín Forma: prezenčná, kombinovaná
Miesto konania MTF STU, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, Rázusova 2, 917 24 Trnava
Cena 990 € /účastník
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Prezenčná,Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ,Absolvent TU,Senior
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!