Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky / Katedra aplikovanej mechaniky

Profil absolventa

Absolvent získa základné poznatky o modelovaní a numerickej simulácii procesov prenosu tepla a hmoty s využitím metódy konečných prvkov (MKP) a programového systému ANSYS.

Osnova

Základné pojmy a zákony prenosu tepla. Teplotné pole, hustota tepelného toku, tepelný tok. Termofyzikálne vlastnosti látok. Prenos tepla vedením, prúdením, žiarením. Metóda konečných prvkov. Základy modelovania tepelných procesov. Tvorba simulačného modelu - geometrický model, definovanie materiálových vlastností, začiatočných a okrajových podmienok. Riešenie modelových úloh s využitím programového systému ANSYS.

Odborný garant doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Organizačný garant Ing. Eva Babalová, PhD. Tel.: +421 918 646 601
Email: eva.babalova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 60 hodín Forma: prezenčná kombinovaná
Miesto konania MTF STU, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, Rázusova 2, 917 24 Trnava
Cena 990 € /účastník
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Prezenčná,Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ,Absolvent TU,Senior
Odbor Materiálovo technologická,Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!