Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky / Katedra aplikovanej mechaniky

Profil absolventa

Absolventi získajú vedomosti o základných numerických metódach aplikovaných pri riešení problémov mechaniky a ich využití v technickej praxi. Zároveň získajú základné zručnosti s prácou v programovom systéme ANSYS.

Osnova

Základné druhy namáhania deformovateľných telies. Podmienky bezpečnosti. Hypotézy pevnosti. Základné teoretické prístupy k formulácii metódy konečných prvkov. Aplikácia fyzikálnych vlastností materiálov do metódy konečných prvkov. Základné postupy riešenia úloh mechaniky kontinua, riešenie napäťovo-deformačných úloh, riešenie dynamických úloh. Riešenie vybraných aplikačných problémov použitím programového systému ANSYS

Odborný garant doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Organizačný garant Ing. Eva Babalová, PhD. Tel.: +421 918 646 613
Email: eva.babalova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 50 hodín Forma: prezenčná, kombinovaná
Miesto konania MTF STU, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, Rázusova 2, 917 24 Trnava
Cena 990 € /účastník
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Prezenčná,Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ,Absolvent TU,Senior
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!