Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky / Katedra technologických zariadení a systémov

Profil absolventa

Absolvent sa naučí vytvárať 3D modely zostáv a generovať výkresovú dokumentáciu v modernom CAD/CAM systéme.

Osnova
  • oboznámenie sa s prostredím systému
  • vytváranie náčrtkov a ovládanie prostredia
  • vytváranie jednoduchých priestorových modelov vysúvaním
  • vytváranie jednoduchých priestorových modelov rotáciou
  • vytváranie jednoduchých priestorových modelov vysúvaním po krivke
  • vytváranie jednoduchých priestorových modelov kombináciou predchádzajúcich spôsobov
Odborný garant prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Organizačný garant doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Tel.: +421 918 646 040
Email: peter.kostal@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 60 hodín Forma: prezenčná kombinovaná
Miesto konania MTF STU, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, Rázusova 2, 917 24 Trnava
Cena 730 € /účastník
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Prezenčná,Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ,Absolvent TU,Senior
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!