Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky / Katedra technologických zariadení a systémov

Profil absolventa

Absolvent bude ovládať základné úlohy v oblasti tvorby 3D modelov v modernom CAD/CAM systéme.

Osnova

Oboznámenie sa s prostredím systému. Vytváranie náčrtkov a ovládanie prostredia, vytváranie jednoduchých priestorových modelov vysúvaním, vytváranie jednoduchých priestorových modelov rotáciou, vytváranie jednoduchých priestorových modelov vysúvaním po krivke, vytváranie jednoduchých priestorových modelov kombináciou predchádzajúcich spôsobov.

Odborný garant prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Organizačný garant doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Tel.: +421 918 646 040
Email: peter.kostal@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 60 hodín Forma: prezenčná kombinovaná
Miesto konania MTF STU, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, Rázusova 2, 917 24 Trnava
Cena 670 € /účastník
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Prezenčná,Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ,Absolvent TU,Senior
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!