Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií / Katedra obrábania, montáže a tvárnenia

Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú vedomosti z technológie tvárnenia a technickej prípravy výroby výstrižkov, výťažkov a ohýbaných súčiastok. Strihanie: teoretický rozbor procesu strihania, vplyv strižnej medzery na kvalitu strižnej plochy, technologické parametre strihania, nástrihové plány a technologické postupy strihania, návrh strojov a zariadení ‐nekonvenčné metódy strihania – presné strihanie, strihanie pomocou gumy, ťahanie :určenie polotovaru a počtu ťahov pri hlbokom ťahaní, technologické parametre ťahania a postupy ťahania, pridržiavače a brzdiace rebrá pri ťahaní, nekonvenčné metódy ťahania hydromechanické ťahanie, ťahanie nepevným prostredím, výroba hrdiel preťahovaním. Ohýbanie: určenie polotovaru na ohýbanie, minimálny polomer ohybu, uhol odpruženia, technologické parametre pri ohýbaní. Stroje a nástroje pre strihanie, ťahanie a ohýbanie.

Osnova

Základy tvárnenia, rozdelenie, pojmy, zákony tvárnenia /4 h/. Hodnotenie tvárniteľnosti, základné a technologické skúšky tvárniteľnosti /4 h/. Operácie plošného tvárnenia, strihanie, ohýbanie /4 h./ Operácie plošného tvárnenia, ťahanie /3 h/. Nástroje pre plošné tvárnenie /3 h/. Stroje pre plošné tvárnenie /2 h/. Technická príprava výroby /4 h/.

Odborný garant doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.
Organizačný garant doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. Tel.: +421 906 068 306
Email: jozef.bilik@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania ÚVTE, Katedra obrábania, montáže a tvárnenia, MTF STU, J. Bottu 23, 917 24 Trnava
Cena 2100 € s DPH / kurz (počet účastníkov 5-8)
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér
Odbor Materiálovo technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!