Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií / Katedra zvárania a zlievarenstva

Profil absolventa

Medzinárodný zváračský inžinier (IWE) v zmysle noriem STN EN ISO 9001 a ich aplikácie vo zváraní podľa STN EN ISO 3834 a STN EN ISO 14731 vykonáva funkciu koordinátora zvárania s úplnými technickými vedomosťami pre prípravu, zhotovenie, dozor a skúšanie v rozsahu všetkých úloh a zodpovednosti vo zváračskej výrobe.

Osnova
  1. Zváracie metódy a zariadenia (102 h)
  2. Materiály a ich správanie pri zváraní (110 h)
  3. Konštrukcia a navrhovanie (64 h)
  4. Výroba, inžinierske aplikácie (110 h)
  5. Základné praktické zručnosti (60 h)
Odborný garant prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD. doc. Ing. Peter Polák, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Roman Koleňák, PhD., IWE. Tel.: +421 908 898 020
Email: roman.kolenak@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 446 hodín Forma: eLearning – dištančná
Miesto konania ÚVTE, Katedra zvárania a zlievarenstva, MTF STU, J. Bottu 23, 917 24 Trnava
Cena 1000 € s DPH. V cene je zahrnutý poplatok za skúšky a vystavenie certifikátu.
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma eLearning - dištančná
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Materiálovo technologická
Forma ukončenia Certifikát


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!