Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Ústav súdneho znalectva

Profil absolventa

Absolvent získa potrebné vedomosti zo všeobecnej a špeciálnej metodiky Cestný bezpečnostný audit a dokáže sa orientovať v predpisoch pre znaleckú činnosť. Absolvent má potrebné vedomosti pre samostatné vykonávanie audítorskej činnosti.

Osnova

Štúdium sa uskutočňuje formou prednášok prezenčnou metódou, ktorá spočíva na vyučovaní v priamom kontakte lektora so študentom, ktoré si študenti dopĺňajú samostatným štúdiom. Základnou učebnou jednotkou štúdia je učebný predmet. Študenti sú povinní zúčastňovať sa prednášok a absolvovať v jednotlivých predmetoch predpísané zápočty a skúšky. Stavebná fakulta STU vedie o poslucháčoch, priebehu štúdia a plnení učebného plánu a učebných osnov priebežnú dokumentáciu.

Učebný plán:

  • Základy práva
  • Predpisy pre stavebníctvo
  • Predpisy a normy pre Cestný bezpečnostný audit
  • Cestný bezpečnostný audit a bezpečnostná inšpekcia
  • Príprava Cestného bezpečnostného auditu
  • Výkon Cestného bezpečnostného auditu
  • Vyhodnotenie Cestného bezpečnostného auditu a Záverečná správa
  • Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti cestných komunikácii
  • Prípadová štúdia z Cestného bezpečnostného auditu
Odborný garant doc. Ing. Milan Nič, PhD.
Organizačný garant Ing. Veronika Sojková Tel.: 02/59274712
Email: veronika.sojkova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 50 hodín Forma: Sústredenie
Miesto konania Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena 534,00 €
Priznané právo MŠVVaŠ SR Číslo dekrétu: 0473/2012/1/1
od: 14.2.2012
do: 13.2.2017


Kľúčové slová

Obsah Auditor,Znalec
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Autorizovaný stavebný inžinier,Znalec
Odbor Stavebníctvo
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!