Prejsť na obsah
Dianí na STU
Prorektor pre vzťahy s verejnosťou
Útvar práce s verejnosťou
Prodekani pre vzťahy s verejnosťou
 
Manažérka pre komunikáciu s médiami  
   

 
   

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  - prorektor
tel.:    0905 593 517
fax:    02/5249 9384
e-mail: marian.peciar@stuba.sk

 
   
   
Útvar práce s verejnosťou  
   
tel.: 0917 9586, -584, -583
fax: 02/5249 9384
e-mail: public@stuba.sk
 
   
Ing. Zuzana Mokošová
vedúca útvaru
tel.: 0917 669 586
e-mail: zuzana.mokosova@stuba.sk
 
   
Ing. Iva Šajbidorová
zodpovedná redaktorka časopisu Spektrum
tel.: 0917 669 584
e-mail: iva.sajbidorova@stuba.sk
Ivan Páleník
tel.: 0917 669 583
e-mail: ivan.palenik@stuba.sk
   
Ing. Vladimír Svrček Ing. Michal Minarik
tel.: 0917 669 161 tel.: 0917 669 008

e-mail: vladimir.svrcek@stuba.sk

e-mail: michal.minarik@stuba.sk

   
Prodekani pre vzťahy
s verejnosťou
 
   
Stavebná fakulta Strojnícka fakulta
   

prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Radlinského 11
813 68 Bratislava
tel.: 02/5927 4554
fax: 02/5296 7027
e-mail: vladimir.benko@stuba.sk 

doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava
tel.: 0917 944 107
fax: 02/5292 5749
e-mail: michal.masaryk@stuba.sk  

   
Fakulta elektrotechniky
a informatiky
Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie

 

 


Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
tel.: 02/6029 1899
fax: 02/6542 0415
e-mail:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: 0918 674 460
e-mail: anton.gatial@stuba.sk

   
Fakulta architektúry Materiálovotechnologická
fakulta
   
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
tel.: 02/5727 6453
fax: 02/5292 1533
e-mail: robert_spacek@stuba.sk

Paulínska 16
917 24 Trnava
tel.: 033/5511 033
fax: 033/5511 758
e-mail:
   
Fakulta informatiky
a informačných technológií
 
   
doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Ilkovičova 3
842 16 Bratislava
tel.: 02/6029 1829
fax: 02/6542 0587
e-mail: prodekan_spolupraca@fiit.stuba.sk