Prejsť na obsah
Dianí na STU

Rektor
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave


si vás  dovoľuje pozvať
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov

na stretnutie akademickej obce univerzity a jej priateľov
25 rokov od Nežnej

v utorok 18. novembra 2014 o 14.00 hod.
Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava


Program:

  •     Otvorenie
  •     Príhovor rektora
  •     Ocenenie najlepších študentov STU
  •     Spomienky protagonistov Novembra 1989
  •     Diskusia