Prejsť na obsah
Dianí na STU

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre Program Juhovýchodná Európa organizuje Informačný deň pre potenciálnych projektových partnerov zo Slovenskej republiky dňa 21. mája 2008 v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, v Mlynskej doline v Bratislave v čase od 10:30 - 16:00.

V prípade záujmu zúčastniť sa daného informačného seminára je nutné zaregistrovať sa do 15. 5. 2008 na e-mailových adresách: jana.rolinova@enviro.gov.sk, zuzana.faberova@enviro.gov.sk

V rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA 2007- 2013 bola dňa 5. mája 2008 otvorená prvá výzva na predkladanie projektov v 1. kole výzvy - predkladanie projektových zámerov tzv. Expression of Interest.

Cieľom Operačného programu Juhovýchodná Európa je rozvoj nadnárodných partnerstiev vo veciach strategického významu za účelom zlepšenia procesu územnej, hospodárskej a sociálnej integrácie ako aj príspevok k súdržnosti, stabilite a konkurencieschopnosti. Partnerstvá zahŕňajúce inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (verejné inštitúcie, inštitúcie riadené verejným právom alebo inštitúcie riadené súkromným právom) z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Macedónska, Chorvátska, Čiernej Hory, Grécka, Maďarska, Moldavska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Talianska a Ukrajiny môžu prostredníctvom vedúceho partnera predkladať svoje projekty najneskôr do 13. júna 2008, do 4.00 hod, kedy bude prvé kolo výzvy uzavreté.

Kompletný súbor dokumentov pre žiadateľa v rámci prvej výzvy je k dispozícii na oficiálnej web stránke http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/.

Kontaktné miesto SOUTH EAST EUROPE pre Slovensko:

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Kontaktné osoby: Ing. Jana Rolínová, tel. 02/5956 2191, jana.rolinova@enviro.gov.sk a Mgr. Zuzana Fáberová, zuzana.faberova@enviro.gov.sk