Prejsť na obsah
Dianí na STU

Pri príležitosti Európskeho týždňa trvaloudržateľnej energie organizuje eseia (Európska inovačná aliancia pre trvaloudržateľnú energiu) svoje prvé podujatie zamerané na networking a budovanie kapacít s cieľom podporiť spoluprácu krajín EÚ a ENP (European Neighbourhood Policy) a vedomostný transfer.

Dátum: 23. júna 2014
Miesto: Comité des Régions (Výbor regiónov), Rue Belliard 99-101, Bruxelles

Podujatie je zamerané predovšetkým na zástupcov firim, univerzít a výskumných organizácií a politikov z EÚ krajín a ENP krajín - Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko a Moldavsko. Cieľom je vytvorenie partnerstiev pre výzvy v Horizonte 2020 a pre iné možnosti financovania projektov v troch oblastiach inovácií.

Ampoule_green_and_blue.jpg1. Bioresource Utilisation (využívanie biologicky obnoviteľných zdrojov)
Bioresource usage scenarios;
Managing transition to a low-carbon economy;
Sustainable use of agricultural waste;

2. Smart Cities and Regions 
Energy efficieny;
Smart integration (i.e. grids, mobility);
Decentralised energy systems;

3. Capacity Building 
The Human Factor;
Smart specialization strategies (3s);
Public awareness and engagement.

Učastníci budú mať možnosť prezentovať svoje vlastné projektové zámery a stretnúť sa so zástupcami všetkých sektorov a navzájom si vymieňať myšlienky s cieľom pripraviť pôdu pre budúce spoločné iniciatívy.

Viac informácií:

Pozvánka

Registrácia

eseia