Prejsť na obsah
Dianí na STU
11.1.2010
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné stáže - pracovné pobyty v japonských firmách v období od septembra 2010 do augusta 2011 do Japonska v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na cestu a pobyt je 2 000 000 YEN. V  rámci programu študenti absolvujú prípravné stretnutie, 4 mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Kurz jazyka je pre účastníkov bezplatný. Firma poskytne a hradí ubytovanie. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené, budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2010. Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, II. posch., č. d. B325 do 11.1.2010. Často kladené otázky. Podrobnosti.