Prejsť na obsah
Dianí na STU

Dňa 28.2.2012 (utorok) sa o 10:00 uskutoční na Vazovovej 5, 1. poschodie, č. d. 212 seminár, organizovaný SAIA, n.o. Na seminári odznejú informácie o možnostiach realizácie mobilít doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov.

Program zahŕňa aj informácie o možnostiach financovania výskumných mobilít v rámci programov:
- Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
- Akcia Rakúsko-Slovensko
- Národný štipendijný program
- Akademické mobility
- Program Ľudia (People) 7. rámcového programu - Marie Curie Actions