Prejsť na obsah
Dianí na STU

15.4.2013
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Slovak American Foundation. Professional Internship Program je pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov. Štipendium je na šesť mesiacov alebo na celý rok v USA.