Prejsť na obsah
Dianí na STU

7.10.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipeńdiá Mexickej vlády pre doktorandov a výskumných pracovníkov na 1-12 mesačný výskumný pobyt. Mexická vláda hradí zápisné a školné (v závislosti od štipendijného programu), mesačné štipendium vo výške 5-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City (8 973 pesos), zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu, vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku štipendijného pobytu a spiatočná cesta do Mexico City na konci štipendijného pobytu. O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády. Podrobnosti. (16.8.2011, S.S.)

7.10.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipeńdiá Mexickej vlády pre študentov 1., 2. stupňa štúdia a doktorandov na jednosemestrálny pobyt. Mexická vláda hradí zápisné a školné (v závislosti od štipendijného programu), mesačné štipendium vo výške 4-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City pre študijný pobyt na 1. a 2. stupni štúdia (7 178,40 pesos), vo výške 5-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City pre študijný pobyt na 3. stupni štúdia (8 973,00 pesos), zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu, vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu. O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády. Podrobnosti. (16.8.2011, S.S.)

7.10.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipeńdiá Mexickej vlády pre študentov doktorandského štúdia na ročný pobyt s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov. Mexická vláda hradí zápisné a školné (v závislosti od štipendijného programu), mesačné štipendium vo výške 5-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City (8 973 pesos), zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu, vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu. O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády. Podrobnosti . (16.8.2011, S.S.)

7.10.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipeńdiá Mexickej vlády pre študentov 2. stupňa štúdia na ročný pobyt s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov. Mexická vláda hradí zápisné a školné (v závislosti od štipendijného programu), mesačné štipendium vo výške 4-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City (7 178,40 pesos), zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu, vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu. O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády. Podrobnosti . (16.8.2011, S.S.)