Prejsť na obsah
Dianí na STU

Pre 7. rámcový program má STUBA pridelený kód organizácie, tzv. PIC. Je to číslo 999868823.

Zoznam všetkých kódov organizácií, ktoré sú pre 7. RP schválené, nájdete na CORDISe (.PDF file): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/piclist_en.pdf