Prejsť na obsah
Dianí na STU

Dňa 15.5. 2006 je uzávierka podávania žiadostí na "Trainee program 2006" poskytovaný rakúskou spoločnosťou ENERGIE AG Oberösterreich. Program je určený pre absolventov všetkých študijných odborov s dobrou znalosťou nemeckého jazyka. Dĺžka trvania programu je 18 mesiacov s termínom nástupu k 1.10.2006. Úspešnému kandidátovi bude zabezpečená mzda a koncern Energie AG Oberosterreich sa bude podielať aj na úhrade ubytovania a ostatných nákladoch.
Záujemci o trainee program sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch, č. d. B 325 a predkladajú:
- žiadosť v nemeckom jazyku,
- životopis v nemeckom jazyku,
- overenú kópiu diplomu,
- 1 fotografiu pasového formátu.