Prejsť na obsah
Dianí na STU
Akademický senát STU na svojom zasadaní dňa 30. 10. 2006 zvolil prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc., za kandidáta na rektora STU na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie.