Prejsť na obsah
Dianí na STU
Dňa 31.10. 2008 je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendijné pobyty do Austrálie poskytované "Group of Eight Australian Fellowships". Dĺžka trvania výskumného pobytu je max. 6 mesiacov. Výška pridelovaného grantu je 20.000 AUD a pokrýva cestovné náklady, ubytovanie a životné náklady.

Uchádzači o štipendium musia byť držiteľmi PhD. diplomu menej ako 5 rokov, nesmú byť starší ako 40 rokov a musia mať výbornú znalosť anglického jazyka.

Prihláška a podrobnosti