Prejsť na obsah
Dianí na STU

Oto Görner, moderátor: "Každému desiatemu študijnému programu na vysokých školách hrozí pozastavenie akreditácie. Po tohtoročnej komplexnej akreditácii niektoré školy prídu o možnosť udeľovať tituly v konkrétnych programoch, a to od bakalárskych až po profesorské. Zanikať budú najmä detašované pracoviská vysokých škôl v malých mestách."
Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie: "Prakticky každej vysokej škole nebol schválený nejaký študijný program."
Peter Hanák, redaktor: "Takto komentuje predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera výsledky komplexnej akreditácie, ktorou musia všetky školy prejsť raz za šesť rokov. Práve v týchto dňoch univerzity dostali výsledky, podľa ktorých Akreditačná komisia neodporúča udeliť akreditáciu asi 10 percentám programov, teda asi 200 až 300 z nich. Školy majú 30 dní na vyjadrenie. Komisia potom výsledky posunie ministrovi školstva, ktorý rozhodne o pozastavení akreditácie. Predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera ešte nemôže prezradiť, ktorým školám to hrozí. Podľa neho však príde hlavne k redukcii detašovaných pracovísk vysokých škôl v malých mestách."
Ľubor Fišera: "Po komplexnej akreditácii odhadujem, že ich bude najviac 20 a z toho bude najmenej polovička jednej vysokejškoly, ostatné vysoké školy prakticky nebudú mať detašované pracovisko."
Peter Hanák: "Ľubor Fišera hovorí, že sú aj také výskumné oblasti, kde komisia neschválila napríklad polovicu študijných programov. Žiadnej univerzite či fakulte by však nemalo hroziť úplné zrušenie. Akreditácia skôr odkrojí z každej školy niečo. Ani univerzity zatiaľ nechcú spresniť, ktoré programy sú v ohrození. Návrhy na pozastavenie niektorých programov dostala ajUniverzita Komenského v Bratislave. Podľa prorektorky Zuzany Kovačičovej však týchto programov nie je veľa. Niektoré programy zaniknú aj na Slovenskej technickej univerzite. Rektor Robert Redhammer."
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: "Niektoré sme sami nežiadali o predĺženie, lebo sme pripravili nové študijné programy, tak tam určite bude pozastavené a neskôr odňaté to právo."
Peter Hanák: "Bývalý minister školstva a dnes člen Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry Ján Pišút miernu redukciu programov schvaľuje. Myslí si, že s nárastom počtu vysokých škôl sa znížila aj ich kvalita.
Ján Pišút, člen Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry: "Univerzity, jednotlivé fakulty znižovali nároky, a tie to robili preto, že financie pre univerzitu veľmi záviseli od počtu študentov."
Peter Hanák: "Definitívne rozhodnutie ministra školstva, ktoré programy pozastaví, je možné očakávať na jeseň. Peter Hanák, RTVS."