Prejsť na obsah
Dianí na STU

Unikátne vynálezy vo svete výskumu nájdeme aj u nás. 
Bratislava 6. júla (TASR) - Vďaka eurofondom sme opäť bližšie k slovenskému aj svetovému patentu. Unikátne vynálezy vo svete výskumu nájdeme aj u nás. Príkladom je úspešný dopytovo-orientovaný projekt Slovenskej technickej univerzity(STU) v Bratislave v rámci operačného programu Výskum a vývoj, orientovaný na inovatívny výskum polymérnych materiálov a prenos technológií do praxe.
18. júna 2015 v Nitre slávnostne otvorili na STU Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. Centrum je súčasťou projektu Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov, realizovaného prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU - od 1.7. už pod názvom Výskumná agentúra). 
Projekt zastrešuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU spolu s partnermi z komerčného prostredia. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja získala finančný príspevok vo výške viac ako 2,3 milióna EUR. Vzniklo tak špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov. Najmodernejšie prístroje umožňujú aj testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry.
Centrum sa zameriava najmä na výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a prenos technológií z laboratória do praxe. Vedci momentálne upriamili svoju pozornosť na využitie unikátneho vynálezu biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV a teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.
Projekt si kladie za cieľ prepojiť výskum s praxou. Metódy dostupné v centre spolu s kvalifikovaným personálom môžu spracovateľom a výrobcom pomôcť efektívne zlepšovať technologické procesy v podnikoch. Centrum bude k dispozícii aj výskumným a vývojovým organizáciám, ktorým uľahčí zapojenie do národných a medzinárodných projektov v oblasti polymérnej chémie a technológie. V neposlednom rade bude centrum slúžiť pre vzdelávanie odborníkov v oblasti technológie spracovania polymérov.
"STU patrí medzi našich najaktívnejších, najúspešnejších prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Zároveň je STUjedným z najžiadanejších partnerov v ďalších desiatkach výskumných projektov. Univerzita úspešne implementuje cez ASFEU takmer 30 projektov z oblasti centier excelentnosti, infraštruktúry výskumu a vývoja, prenosu poznatkov do praxe a infraštruktúry vysokých škôl v hodnote spolu za viac ako 52 miliónov EUR," povedal RNDr. Marián Kostolányi z Výskumnej agentúry, ktorý sa tiež zúčastnil slávnostného otvorenia.