Prejsť na obsah
Dianí na STU

Dňa 22.5.2013 bol na stránke www.transparency.blog.sme.sk uverejnený článok „Univerzita vysúťažila tonery za desaťtisíce, no nemá k nim tlačiarne“. Článok stojí na nekorektných a účelových domnienkach.

Pri obstarávaní tonerov postupovala univerzita podľa požiadaviek jej jednotlivých fakúlt a pracovísk. Ich potreby a požiadavky boli komplexne písomne zdokumentované v procese prípravy tendra. Podľa zákona 131/2002 Z.z. majú totiž fakulty právo nakladať s finančnými prostriedkami im pridelenými, preto sa osobitne prihliada na ich požiadavky. Prekvapuje preto istota autorov, s ktorou tvrdia, že boli naceňované nepotrebné tonery, keďže nemali k dispozícii podklady o tlačiarňach od všetkých súčastí univerzity. Vedenie univerzity preverí, či naozaj mohlo dôjsť k naceneniu tonerov, s ktorými sa vraj nepočíta.

Do súťaže sa prihlásilo 5 firiem. Všetci uchádzači mali rovnaké možnosti dať cenové ponuky, čo aj spravili. V druhej fáze súťažili so svojimi cenovými ponukami v anonymnej elektronickej aukcii. Univerzita zvolila elektronickú aukciu, pretože je považovaná za najtransparentnejší prostriedok súťaže na zabezpečenie dobrej ceny pre verejného obstarávateľa.

V článku sa píše, že  škola obstarala niektoré tonery za príliš nízke a iné za „už reálnejšie“ sumy. V blogu pritom odkazujú len na porovnanie cien tých najlacnejších, odkaz na zdroj, s ktorým porovnávali autori „tie reálnejšie“ ceny už v blogu nie je. Nákupcovia na rektoráte pri každom nákupe porovnávajú cenu tonerov od firmy Lamitec s cenami na trhu a veľkoobchodnými cenami. Doterajšie ich skúsenosti potvrdzujú, že všetky obstarané tonery sú škole dodávané za ceny nižšie ako na trhu.  Blog sa tiež nezmieňuje o tom, že firma, ktorá sa v súťaži umiestnila na druhom mieste, ponúkala univerzite tonery len s minimálnymi rozdielmi v cenách oproti víťazovi.

STU sa nikdy nebránila kontrolám, ani verejným, ani odborným. Koniec—koncov každoročne podstupuje stovky kontrol najrôznejšieho charakteru z najrôznejších orgánov a všetky zmluvy aj faktúry riadne zverejňuje na internete. V tomto prípade nás mrzí prístup autorov článku. Univerzita nemala možnosť vopred sa vyjadriť ku konštatovaniam, ktoré sa v článku nachádzajú. Príspevok bol zverejnený v piatok popoludní, teda v čase, kedy sa dá na takéto obvinenia ťažko rýchlo reagovať. Považujeme to za neštandardný a nekorektný postup zo strany Transparency International Slovensko.

Slovenská technická univerzita zváži právne kroky na svoju obranu, keďže sa nazdáva, že obsahom článku a spôsobom jeho zverejnenia autori bezdôvodne poškodili jej dobré meno.