Prejsť na obsah
Dianí na STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave obstaráva vedecké pracovisko managementu podnikových procesov ich automatizácie a informatizácie. Predpokladaná hodnota zákazky je bez DPH 5 063 413 eur. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré zverejnil Vestník verejného obstarávania.
Univerzita chce vytvoriť pracovisko aplikovaného výskumu, ktorý bude orientovaný na vytvorenie integrovaného informačného systému. Pracovisko bude pozostávať z laboratória riadenia výrobných a technologických procesov, laboratória výrobných informačných systémov, laboratória optimalizácie podnikových procesov, laboratória optimalizácie zákazníckych procesov či laboratória integrácie, návrhu procesov a Business Intelligence systémov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 17. augusta. Zákazku budú financovať aj z fondov EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj.

Slovenská technická univerzita v Bratislave obstaráva vedecké pracovisko managementu podnikových procesov ich automatizácie a informatizácie. Predpokladaná hodnota zákazky je bez DPH 5 063 413 eur. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré zverejnil Vestník verejného obstarávania.
Univerzita chce vytvoriť pracovisko aplikovaného výskumu, ktorý bude orientovaný na vytvorenie integrovaného informačného systému. Pracovisko bude pozostávať z laboratória riadenia výrobných a technologických procesov, laboratória výrobných informačných systémov, laboratória optimalizácie podnikových procesov, laboratória optimalizácie zákazníckych procesov či laboratória integrácie, návrhu procesov a Business Intelligence systémov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 17. augusta. Zákazku budú financovať aj z fondov EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj.