Prejsť na obsah
Dianí na STU

Vo vestibule Mestského úradu v Poprade je od dnes inštalovaná výstava prác študentov architektúry Slovenskej technickej univerzity.
Tí mali za úlohu vo svojich návrhoch urbanisticky riešiť tri územia v meste Poprad, konkrétne Námestie sv. Egídia, širšie centrum mesta a nezrealizovaný priestor sídliska Nový Poprad tzv. Merťuky.
„Práce, ktoré sú tu, sú práce z akademickej pôdy a tá miera reality je rôzna, lebo mnohé sú vízie študentov. Ak však tieto práce vyvolajú diskusiu, tak splnili svoj účel,“ uviedol Bohumil Kováč z Fakulty architektúry STU, ktorý je zároveň vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania.
Vo vestibule sa nachádzajú náčrty a zároveň aj makety návrhov asi od 40 študentov. Vďaka tomuto zadaniu mali budúci architekti možnosť spojiť teóriu s praxou a STU takúto možnosť víta. Kováč tvrdí, že študenti zvládli zadanie podľa miery svojho talentu, prekvapilo ho napríklad, že úlohu chápali úplne inak ako samotní profesori.
„Tento pedagogický proces je potom vzájomne obohacujúci pre nás a študentov. Snažíme sa takýmto spôsobom spolupracovať aj s inými mestami, mali sme napríklad tému mesto a rieka, kde sme spolupracovali s Trenčínom, Žilinou či Ružomberkom a v prípade Trenčína akademický úvod viedol k veľkej profesionálnej koncovke,“ upozornil Kováč.
Na Mestskom úrade budú môcť Popradčania vidieť počas leta práce študentov architektúry rôznych ročníkov. Sú tu napríklad úplne prvé urbanistické práce, ale aj výsledné záverečné bakalárske i inžinierske práce. V poslednom prípade sa študenti venovali komplexnej prestavbe centra mesta Poprad, pričom zamerať sa mali aj na problematiku verejných priestorov.
„Talent sa dá merať najlepšie takouto formou, že sa tie návrhy postavia vedľa seba a dajú sa porovnávať. Preto sme zástancovia súťaží, ktorých je, žiaľbohu, málo,“ konštatoval Kováč. Študenti boli na prieskume v meste Poprad a sami odhaľovali potenciál a akýsi genius loci jednotlivých lokalít. Podľa Kováča sa stretli tri rôzne témy rôznej zložitosti a to budúcich architektov pri tvorbe návrhov veľmi uspokojilo.
„Povedali sme si, že participácia ľudí na tom, ako bude mesto vyzerať v budúcnosti, by mala byť väčšia. Preto sme hľadali možnosti, ako ľuďom predstaviť územie ako také. A jedna z možností bola zadať študentom architektúry takúto úlohu. Treba to brať ako študentské práce, vízie, niektoré veci sú viac realizovateľné, iné menej, ale je to začiatok,“ zhodnotil primátor Popradu Jozef Švagerko.