Prejsť na obsah
Dianí na STU

Porota vyberala spomedzi viac ako sto projektov a z desiatich nominovaných prác nakoniec udelila ocenenia trom najlepším.
Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) po prvýkrát udeľovala prestížne ocenenie v rámci Medzinárodnej konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) stavebných fakúlt ČR a SR, ktorá sa konala vo štvrtok (14. 5.) v Bratislave. Za prácu "Vplyv vetra na budovu nepravidelného pôdorysu" si v priestoroch Stavebnej fakultySlovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave víťazné ocenenie prevzal z rúk predsedu SKSI profesora Vladimíra Benka študent Roland Antal.
"Vysoko hodnotím kvalitu posudzovaných projektov a voľba víťazov vôbec nebola jednoduchá. Teší ma aktivita mladých budúcich stavbárov aj ich nadšenie, s akým sa zapájajú do súťaže," uviedol predseda Benko.
Porota vyberala spomedzi viac ako sto projektov a z desiatich nominovaných prác nakoniec udelila ocenenia trom najlepším. Druhé miesto obsadil Jakub Čurpek s prácou "Nekompatibilita stavebných materiálov v skladbe plochých striech" a tretie Marek Kováč za prácu "Zvyšovanie počiatočných pevností betónu s prímesami".
ŠVOČ sa konala pod záštitou rektora STU profesora Roberta Redhammera. V rámci XVI. ročníka súťaže udeľovala SKSI tri ceny za vysokokvalitnú študentskú odbornú prácu so značným potenciálom uplatniteľnosti v praktickej oblasti.
Do súťaže sa zapojilo spolu šesť slovenských a českých stavebných univerzitných fakúlt. Voľba víťazov prebiehala v desiatich kategóriách – pozemné stavby a architektúra, vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo, dopravné stavby, stavebná mechanika, materiálové inžinierstvo, inžinierske konštrukcie a mosty, geotechnika, geodézia a kartografia, technické zariadenia budov a energie budov, ekonomika, riadenie a technológie stavieb.